Tasinkoprivilegi lesken henkilökohtaisena oikeutena – miksi enemmän omistavan puolison on syytä harkita osituksen toimittamista jo elinaikanaan?

Lauran muotokuva

Kun naimisissa oleva henkilö kuolee ja puolisoilla on avio-oikeuden alaista omaisuutta, on puolisoiden aviovarallisuussuhde purettava ennen perinnönjakoa. Aviovarallisuussuhde puretaan toimittamalla omaisuuden ositus. Toisen puolison kuoleman perusteella toimitettava ositus toimitetaan joko ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken välillä tai ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken kuolinpesän välillä. Osituksen laskennallisessa vaiheessa kummankin puolison avio-oikeuden alainen netto-omaisuus lasketaan … Read more

Eronnut perinnönjättäjä ja avioero-ositus tekemättä – ongelma vai ei?

Eri tiedotusvälineissä on hiljattain nostettu esille ongelmia, joita toimittamatta jääneestä osituksesta voi aiheutua sen jälkeen, kun toinen entisistä puolisoista on kuollut. Osituksessa puretaan puolisoiden välinen avio-oikeussuhde siten, että kumpikin saa yhtä suuren osuuden yhteenlasketusta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Tämä toteutuu tavallisesti siten, että osapuoli, jolla on enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta, luovuttaa sitä vähemmän omistavalle niin paljon, … Read more