Rikos

  • avustaminen esitutkinnassa
  • rikoksesta epäillyn puolustaminen
  • rikoksen uhrin avustaminen
  • lähestymiskielto

Asianajaja rikosoikeudellisiin asioihin. Avustamme asianomistajia eli rikoksen uhreja sekä rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä. Toimimme niin tuomioistuimen asianomistajalle määräämänä oikeudenkäyntiavustajana kuin rikoksesta epäillyn puolustajana. Palvelemme asiakastamme esitutkintavaiheesta oikeudenkäyntiin. Selvitämme aina mahdollisuuden avustajan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen joko oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusapuna valtion varoista.

Toimimme Rikosuhripäivystyksen (RIKU) vapaaehtoisina juristeina rikosten uhrien neuvontapalvelussa / juristin puhelinneuvonnassa.

Rikoksesta epäilty

Rikoksesta epäillyllä eli vastaajalla on aina oikeus käyttää avustajaa jo poliisikuulusteluissa. Poliisin tehtävä on selvittää epäilty rikos. Avustajan tehtävänä on valvoa päämiehensä etua ja oikeutta esitutkinnassa ja myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Epäillyn pyynnöstä hänelle voidaan määrätä puolustaja. Puolustajan määräys tulee kyseeseen, jos esimerkiksi rikosepäily koskee sellaista rikosta, josta säädetty lievinkin rangaistus on vankeutta (ns. törkeä rikos). Puolustaja voidaan määrätä myös tilanteessa, jossa epäilty on pidätettynä tai vangittuna.

Esitutkintavaihe on tärkeä ja keskeinen osa rikosprosessia, sillä poliisikuulusteluissa annetut vastaukset kirjataan esitutkintapöytäkirjaan ja annettuja vastauksia käytetään myöhemmin oikeudenkäynnissä. Koska epäillyllä on oikeus käyttää avustajaa jo poliisikuulusteluissa, avustaja kannattaa ottaa mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin ottaa yhteyttä avustajaan, sitä paremmat mahdollisuudet avustajalla on yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa tilanne, valmistautua kuulusteluun sekä suunnitella puolustus mahdollisesti tulevaa rikosoikeudenkäyntiä varten.

Rikoksen uhri

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Jos näin on sattunut, tulee asiasta tehdä poliisille rikosilmoitus sekä hakeutua tarvittaessa mahdollisimman pian lääkäriin vammojen todentamiseksi. Rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on oikeus korvaukseen hänelle rikoksesta aiheutuneesta vahingosta, joita ovat mm. ansionmenetys, omaisuuden vahingoittuminen, kipu ja särky, henkinen kärsimys sekä oikeudenkäyntikulut. Korvausta on nimenomaisesti vaadittava. Avustajan tehtävänä on auttaa korvausvaatimuksen laatimisessa ja vaatimuksen esittämisessä oikeudenkäynnissä.

Avustajan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa tuloista riippuen oikeusapuna valtion varoista joko kokonaan (ns. maksuton oikeudenkäynti) tai osittain. Vaikka asianomistaja olisi oikeutettu oikeusapuun, se ei merkitse sitä, että avustaja olisi otettava oikeusaputoimistosta. Avustajan voi valita myös yksityisestä lakiasiaintoimistosta. Avustajan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa myös oikeusturvavakuutuksesta. Asianajajamme selvittävät aina asiakkaan oikeuden oikeusapuun tai mahdollisuuden käyttää oikeusturvavakuutusta ja laativat asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen oikeusaputoimistolle tai korvaushakemuksen vakuutusyhtiölle.

Tietyissä rikoksissa asianomistajalle voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja tuloista riippumatta. Tällaisia rikoksia ovat mm. seksuaalirikokset, perheväkivaltaa sisältävät rikokset sekä vakavat henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuvat rikokset. Oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä jo esitutkintavaiheessa.