Hinnasto

Yleistä

Veloituksemme perustuu pääsääntöisesti aikaperusteiseen laskutukseen. Yksittäisissä toimeksiannoissa on kuitenkin käytössä asiakohtainen minimiveloitus. Toimenpidekohtainen minimiveloitus on 15 min. Toimiston oman palkkioveloituksen lisäksi veloitetaan toimeksiantoon mahdollisesti liittyvät suorat kulut, kuten viranomaismaksut ja matkakulut.

Alkuneuvottelu asiakkaan oikeudellisen kysymyksen ja toimeksiannon mahdollisuuksien kartoittamiseksi on 30 min saakka maksuton. Tällöin selvitetään myös asiakkaan mahdollisuus saada kulunsa korvattua oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusapuna valtion varoista joko kokonaan tai osittain.

Tuntiveloitus (hinnat sis. alv 24 %)

Perunkirjoitukset 223,20 €
Yksityishenkilöt, muut asiat 248,00  
Yksityishenkilöt, oikeudenkäynnit 272,80
Yritykset ja yhteisöt 272,80 €

Oikeusapuasiat 136,40  

Veloitusta voidaan korottaa enintään 15 %:lla, jos toimeksianto on hoidettava vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa; on toimistosta riippumattomista syistä erityisen kiireellinen tai hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella; taikka on poikkeuksellisen vaikea ja edellyttää erityistä kokemusta, asiantuntemusta tai ammattitaitoa.

Toimeksiannot alkaen (hinnat sis. alv 24 %)

Avioehtosopimus 248,00 €
Edunvalvontavaltakirja 248,00 € 
Edunvalvontavaltakirjat puolisoille  310,00 €
Irtaimen kauppakirja 310,00 € 
Irtaimen lahjakirja 248,00 € 
Keskinäinen testamentti 310,00 € 
Kiinteistön kauppakirja 496,00 € 
Kiinteistön lahjakirja 310,00 € 
Ositus 744,00 € 
Ositus- ja perinnönjako 992,00 € 
Perinnönjako 868,00 €
Perunkirjoitus 669,60 € 
Testamentti 248,00 € 

Voimassaolo

Hinnasto on voimassa 1.8.2022 alkaen. Oikeus muutoksiin pidätetään.