Hinnasto

Yleistä

Veloituksemme perustuu pääsääntöisesti aikaperusteiseen laskutukseen. Yksittäisissä toimeksiannoissa on kuitenkin käytössä asiakohtainen minimiveloitus. Toimenpidekohtainen minimiveloitus on 15 min. Toimiston oman palkkioveloituksen lisäksi veloitetaan toimeksiantoon mahdollisesti liittyvät suorat kulut, kuten viranomaismaksut ja matkakulut.

Alkuneuvottelu asiakkaan oikeudellisen kysymyksen ja toimeksiannon mahdollisuuksien kartoittamiseksi on 30 min saakka maksuton. Tällöin selvitetään myös asiakkaan mahdollisuus saada kulunsa korvattua oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusapuna valtion varoista joko kokonaan tai osittain.

Tuntiveloitus (hinnat sis. alv 24 %)

Yritykset ja yhteisöt 260,40 €
Yksityishenkilöt, oikeudenkäynnit 260,40  
Yksityishenkilöt, muut asiat 223,20  

Oikeusapuasiat 136,40  

Veloitusta voidaan korottaa enintään 15 %:lla, jos toimeksianto on hoidettava vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa; on toimistosta riippumattomista syistä erityisen kiireellinen tai hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella; taikka on poikkeuksellisen vaikea ja edellyttää erityistä kokemusta, asiantuntemusta tai ammattitaitoa.

Toimeksiannot alkaen (hinnat sis. alv 24 %)

Avioehtosopimus 223,20 €
Edunvalvontavaltakirja 223,20 € 
Edunvalvontavaltakirjat puolisoille  279,00 €
Irtaimen kauppakirja 279,00 € 
Irtaimen lahjakirja 223,20 € 
Keskinäinen testamentti 279,00 € 
Kiinteistön kauppakirja 446,40 € 
Kiinteistön lahjakirja 279,00 € 
Ositus 669,60 € 
Ositus- ja perinnönjako 892,80 € 
Perinnönjako 781,20 €
Perunkirjoitus 669,60 € 
Testamentti 223,20 € 
Velkakirja 223,20 € 

Voimassaolo

Hinnasto on voimassa 1.9.2021 alkaen. Oikeus muutoksiin pidätetään.