Avioliitto ja avioero

  • avioehto
  • omaisuuden ositus ja erottelu
  • osituksen esisopimus

Palvelemme yli kymmenen vuoden kokemuksella erilaisissa avioliittoa ja avoliittoa koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme asiakirjoja, kuten avioehtosopimuksia ja ositussopimuksia, yksilöllisesti, tilanteenne ja tarpeenne huomioiden. Toimimme laatimiemme asiakirjojen todistajina. Avustamme avioeroon tai avoeroon liittyvissä neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä sekä toimimme tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana omaisuuden osituksessa tai erottelussa.

Ositus

Avioliittoon vihkiminen perustaa puolisoiden välille erityisen taloudellisen suhteen, joka tulee purettavaksi, kun avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty, puolisoiden välillä tulee toimitettavaksi avioliiton päättyessä omaisuuden ositus. Osituksen lähtökohtana on, että kumpikin puoliso saa netto-omaisuutta yhtä paljon, jolloin vähemmän omistavalla osapuolella on oikeus tasinkoon.

Avioehtosopimus

Avioehto on sopimus, jolla puolisot voivat rajoittaa avioliiton solmimisen aikaansaamaa oikeutta toistensa omaisuuteen joko kokonaan tai osittain. Avioehtosopimus voidaan laatia sekä avioeroa että kuolemaa silmällä pitäen tai ainoastaan avioeron varalta.