Osakeyhtiöiltä poistuu vanha velvoite, mutta uusi tulee tilalle

Heinäkuun 2019 alusta lukien yksityisiltä osakeyhtiöiltä on poistunut vähimmäisosakepääomaa koskeva vaatimus. Saamaan aikaan on toisaalta mm. juuri yksityisiä osakeyhtiöitä alkanut koskea uusi velvollisuus ilmoittaa kaupparekisteriin yrityksen tosiasialliset edunsaajat. Osakeyhtiö ei enää tarvitse osakepääomaa Osakeyhtiö voidaan jatkossa perustaa ilman yhtiöön sijoitettavaa pääomaa, ja vastaavasti aiemmin perustetun yhtiön osakepääoma on mahdollista alentaa nollaan. Ennen nyt kysymyksessä olevaa … Read more

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksesta luopuminen

Oikeusministeriössä on 9.8.2018 valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi osakeyhtiölain muuttamisesta. Luonnoksen todennäköisesti eniten julkisuutta herättänyt muutosehdotus on luopuminen vähimmäisosakepääomavaatimuksesta yksityisissä osakeyhtiöissä. Nykyinen yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa. Käytännössä siis yhtiötä perustettaessa on siihen sijoitettava vähintään tämä määrä rahaa tai niin sanottuna apporttiomaisuutena samasta arvosta muuta omaisuutta. Jos ehdotus toteutuu, osakeyhtiön voisi perustaa ilman mitään … Read more