Lapsen elatus – lapsen oikeus vanhemman velvollisuus

Fidan muotokuva

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen vanhemmilla taas on velvollisuus osallistua lapsensa elättämiseen. Lapsen riittävä elatus pitää sisällään lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy lapsen täytettyä 18 … Read more