Etäyhteydet lakiasioita hoidettaessa

Koronavirusepidemia on vaikuttanut laajasti asioiden hoitamiseen eri toimialoilla. Kaikki sosiaaliset kontaktit on epidemian aikana täytynyt minimoida mahdollisten tartuntojen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Tämä on tuonut haasteita erilaisten palveluiden järjestämiseen, mutta toisaalta ohjannut myös löytämään uusia tapoja asioiden hoitamiseksi turvallisella tavalla.

Monet lakiasiat ovat sellaisia, että niitä täytyy ja voidaan hoitaa myös poikkeusolojen aikana. Asioiden hoitaminen ei aina vaadi henkilökohtaisia tapaamisia, vaan yhteydenpidossa ja viestinnässä voidaan käyttää erilaisia etäyhteyksiä, kuten puhelinta, sähköpostia tai videoyhteyksiä. Monet toimijat ovat jo siirtyneet entistä laajempaan etäyhteyksien käyttöön, joten yhä useampia asioita voidaan hoitaa etäviestimien välityksellä. Esimerkiksi osa oikeudenkäynneistä saadaan nykyisin hoidettua videoyhteyksien avulla.

Oikeudenkäyntien lisäksi etäyhteyksiä voidaan hyödyntää muissakin toimeksiannoissa. Neuvotteluja ja konsultointia on mahdollista toteuttaa niin puhelimitse, sähköpostitse kuin videoyhteydenkin välityksellä. Monet etäyhteydet mahdollistavat viestinnän samanaikaisesti useamman eri henkilön välillä, joten neuvotteluja voidaan käydä tarvittaessa esimerkiksi puhelimitse siten, että keskusteluun osallistuu lakimiehen ja asiakkaan lisäksi myös tulkki.

Etäyhteyksien avulla voidaan hoitaa myös erilaisten sopimusten tai muiden asiakirjojen laadintaan, tarkastamiseen ja kommentointiin liittyviä toimeksiantoja. Asiakirjojen laadintaan liittyviä neuvotteluja voidaan käydä edellä kuvatuin tavoin etäviestinten välityksellä, minkä jälkeen laadittu asiakirja voidaan toimittaa asiakkaalle tutustuttavaksi sähköpostitse tai postitse. Asiakkaan kanssa voidaan myös sopia videoneuvottelusta, jonka yhteydessä laadittavana oleva asiakirja voidaan jakaa reaaliaikaisesti asiakkaan nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Etäyhteyksien käyttäminen mahdollistaa myös esimerkiksi perunkirjoitusten toimittamisen siten, että osakkaiden ei tarvitse kokoontua yhtä aikaa samaan fyysiseen tilaan. Perunkirjoitus voidaan toimittaa videoyhteyksien välityksellä, jolloin eripuolilla Suomea tai maailmaa asuvat osakkaat voivat osallistua toimitukseen kotoaan poistumatta. Laadittavana oleva perukirja voidaan jakaa videoyhteyksin tilaisuuteen osallistuvien kesken, jolloin asian käsittely ja toimituksen seuraaminen on helppoa ja läpinäkyvää.

Joidenkin asiakirjojen allekirjoittaminen on mahdollista hoitaa etäyhteyksien avulla. Esimerkiksi sopimukset on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti tai lähettää asiakkaalle sähköpostitse tai postitse allekirjoitettavaksi. Allekirjoittaminen ei ole tällöin ajasta tai paikasta riippuvaista, vaan voidaan hoitaa joustavasti allekirjoittajan oman aikataulun mukaan. Sähköisen allekirjoittamisen etuna on, että siinä voidaan hyödyntää vahvaa tunnistautumista. Vahvalla tunnistautumisella tarkoitetaan sitä, että allekirjoittaja tunnistetaan esimerkiksi pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Vahva tunnistaminen lisää allekirjoituksen luotettavuutta.

Etäyhteyksien käyttäminen voi herättää kysymyksen yhteystekniikan tietoturvasta. Tässä on eroja eri viestivälineiden välillä. Joka tapauksessa etäyhteyden käyttäminen perustuu aina asiakkaan tarpeeseen ja suostumukseen.