Lakimääräinen perimysjärjestys – kuka perii, jos testamenttia ei ole?

Lauran muotokuva

Moni tietää, että lakimääräisestä perimysjärjestyksestä voi poiketa testamentilla, mutta mikä onkaan se lakimääräinen perimysjärjestys, josta testamentilla voi poiketa? Suomessa perimysjärjestyksestä on säädetty perintökaaressa. Perimysjärjestys rakentuu ns. parenteelijärjestelmälle. Parenteelijärjestelmässä perilliset on jaettu omiin ryhmiinsä sen mukaan, kuinka läheistä sukua perittävä ja perillinen ovat. Perintöön ovat oikeutettuja siihen parenteeliin kuuluvat perilliset, joiden sukulaisuussuhde perittävään on kaikkein läheisin. … Read more

Paljonko perunkirjoitus maksaa pääkaupunkiseudulla?

Suomessa asuvana kuolleen henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitusta luonnehditaan usein vain perintöveroilmoitukseksi. Tällä perusteella on jopa kyseenalaistettu se, onko perunkirjoituskulujen vähennyskelpoisuus perintöverotuksessa tarpeellinen ratkaisu lainsäätäjältä. Tällaista ajatusta vastaan on kuitenkin helppo huomauttaa, että perunkirjoitus aiheuttaa monia kuluja, joita veroilmoituksiin yleensä ei liity. Perunkirjoitusta ei periaatteessa laadi pesän ilmoittaja, vaan perunkirjoituksen … Read more

Digitaalinen testamentti?

Teknisen kehityksen myötä erilaiset digitaaliset järjestelmät ja palvelut ovat saaneet yhteiskunnassamme koko ajan suuremman merkityksen. ”Digi” on päivän sana. Tämä kehitys ei kuitenkaan juuri ole koskettanut omasta jäämistöstä määräämistä. Perintökaaren mukaan testamentti on edelleen tehtävä kirjallisessa muodossa, ja sekä testamentin tekijän että kahden todistajan on merkittävä siihen allekirjoituksensa. Jonkinlaista siirtymää sähköistä maailmaa kohden tosin edustaa … Read more

Perintö- ja lahjavero – loputon polemiikin aihe

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti 27.11.2018 olla antamatta mietintöä perintö- ja lahjaveron poistamista vaatineesta kansalaisaloitteesta. Oma kysymyksensä on, onko ratkaisu ollut oikea, ja olisiko perintö- ja lahjaverotuksesta luopuminen Ruotsin ja eräiden muiden maiden mallin mukaan ylipäätään tarkoituksenmukaista. Kriittisesti voidaan kuitenkin suhtautua siihen, että julkinen keskustelu on pyörinyt lähes yksinomaan veron poistamista tai säilyttämistä koskevien vaatimusten välillä. Kuitenkin … Read more

Lesken hallintaoikeuden arvon laskeminen selkiintynyt

Korkeimman hallinto-oikeuden 24.10.2018 julkaistu ratkaisu KHO 2018:139 on selventänyt oikeustilaa koskien lesken hallintaoikeuden arvon laskemista perintöverotuksessa. Leskellä on suoraan perintökaaren nojalla oikeus pitää kuolleen puolison omistuksessa ollut puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto sekä tavanmukainen asuinirtaimisto hallinnassaan. Kun lesken hallintaoikeus tällä tavoin jää rasittamaan rintaperillisten omistukseen siirtynyttä omaisuutta, tehdään rintaperillisten perintöverotuksessa ns. hallintaoikeusvähennys. Asunnon arvosta, josta … Read more