Lakimääräinen perimysjärjestys – kuka perii, jos testamenttia ei ole?

Lauran muotokuva

Moni tietää, että lakimääräisestä perimysjärjestyksestä voi poiketa testamentilla, mutta mikä onkaan se lakimääräinen perimysjärjestys, josta testamentilla voi poiketa? Suomessa perimysjärjestyksestä on säädetty perintökaaressa. Perimysjärjestys rakentuu ns. parenteelijärjestelmälle. Parenteelijärjestelmässä perilliset on jaettu omiin ryhmiinsä sen mukaan, kuinka läheistä sukua perittävä ja perillinen ovat. Perintöön ovat oikeutettuja siihen parenteeliin kuuluvat perilliset, joiden sukulaisuussuhde perittävään on kaikkein läheisin. … Read more

Etäyhteydet lakiasioita hoidettaessa

Lauran muotokuva

Koronavirusepidemia on vaikuttanut laajasti asioiden hoitamiseen eri toimialoilla. Kaikki sosiaaliset kontaktit on epidemian aikana täytynyt minimoida mahdollisten tartuntojen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Tämä on tuonut haasteita erilaisten palveluiden järjestämiseen, mutta toisaalta ohjannut myös löytämään uusia tapoja asioiden hoitamiseksi turvallisella tavalla. Monet lakiasiat ovat sellaisia, että niitä täytyy ja voidaan hoitaa myös poikkeusolojen aikana. Asioiden hoitaminen … Read more

Tasinkoprivilegi lesken henkilökohtaisena oikeutena – miksi enemmän omistavan puolison on syytä harkita osituksen toimittamista jo elinaikanaan?

Lauran muotokuva

Kun naimisissa oleva henkilö kuolee ja puolisoilla on avio-oikeuden alaista omaisuutta, on puolisoiden aviovarallisuussuhde purettava ennen perinnönjakoa. Aviovarallisuussuhde puretaan toimittamalla omaisuuden ositus. Toisen puolison kuoleman perusteella toimitettava ositus toimitetaan joko ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken välillä tai ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken kuolinpesän välillä. Osituksen laskennallisessa vaiheessa kummankin puolison avio-oikeuden alainen netto-omaisuus lasketaan … Read more

Kiinteistön yhteisomistus – sopii joihinkin muttei kaikkiin tilanteisiin

Lauran muotokuva

Julkisuudessa nostetaan säännöllisesti esille ongelmia, joita voi aiheutua esimerkiksi kesämökkikiinteistön ollessa kahden tai useamman henkilön yhteisessä omistuksessa. Ongelmia ovat aiheuttaneet esimerkiksi yhteisomistajien erilaiset toiveet ja odotukset kesämökin käytöstä ja sen tarvitsemasta kunnossapidosta. Myös kiinteistön kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ovat omiaan kiristämään yhteisomistajien välisiä suhteita. Yhteisomistuksen toimivuuden edellytyksenä on, että osapuolilla on sekä kykyä että halua toimia … Read more

Edunvalvontavaltuutus tulevaisuuteen varautumisen keinona

Lauran muotokuva

Suomalaisten ikääntyessä yhä useampi pohtii, kuinka varautua tilanteeseen, jossa ei enää itse kykenekään hoitamaan omia asioitaan. Kuka huolehtii laskujeni maksamisesta ja muista taloudellisista asioistani, jos sairastun enkä kykene niitä enää itse hoitamaan? Entä kuka edustaa minua terveysasemalla tai sairaalassa, kun on kyse sellaisista henkilöäni koskevista asioista, joiden merkitystä en enää kykene ymmärtämään? Kenet voi nimetä … Read more