Lapsen elatus – lapsen oikeus vanhemman velvollisuus

Fidan muotokuva

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen vanhemmilla taas on velvollisuus osallistua lapsensa elättämiseen. Lapsen riittävä elatus pitää sisällään lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy lapsen täytettyä 18 … Read more

Asianomistajana rikosprosessissa: huomioitavia asioita rikoksen uhrille

Rikosasiassa vastaajan eli syytetyn lisäksi myös asianomistaja eli rikoksen uhri tarvitsee omien oikeuksiensa valvomiseen asiantuntevan avustajan, rikosasioihin perehtyneen lakimiehen. Avustajaa on mahdollista käyttää jo siinä vaiheessa, kun poliisi suorittaa esitutkintaa. Asianomistajan kannattaakin ottaa avustaja jo esitutkintavaiheessa, jolloin tämä voi valvoa päämiehensä etua prosessin alusta lähtien ja avustaa mm. vahingonkorvausvaatimusten esittämisessä. Rikosilmoituksen tekeminen Jotta poliisi aloittaisi … Read more

Rikoksesta epäilty: miksi ottaa avustaja mukaan jo poliisikuuluisteluihin?

Ottiko poliisi yhteyttä rikosepäilyn vuoksi? Riippumatta siitä, onko epäilyyn aihetta, ei kuulusteluun kannata lähteä ilman avustajaa. Etenkin näin on, jos mielestään ei ole tehnyt mitään väärää. Avustajaksi on syytä valita rikosoikeudenkäyntejä hoitava asianajaja. Lain mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että on tehty rikos. Kun henkilölle … Read more

Oikeudenkäyntikulut – kuka korvaa?

Erimielisyydet on yleensä järkevintä ratkaista sopimusteitse, mutta kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista. Silloin asia joudutaan ratkaisemaan oikeudenkäynnissä. On myös tilanteita, joissa oikeudenkäynnin välttäminen ei tule kysymykseen – esimerkkinä rikoksen uhriksi eli rikosasian asianomistajaksi joutuminen. Riippumatta oikeudenkäyntiin joutumisen syistä ja oikeudenkäynnissä käsiteltävästä asiasta, tulee ennen oikeudenkäyntiä aina selvittää, miten oikeudenkäynnin kuluja on mahdollista saada korvattua. … Read more

Milloin kannattaa tehdä testamentti?

Fidan muotokuva

Liian usein kuulee sanottavan, että minunkin tai meidänkin tulisi tehdä testamentti, mutta ei ole vain saatu aikaiseksi. Testamentin tekeminen onkin asia, joka varsinkin iän karttuessa nousee aika ajoin mieleen. Kun testamentti on saatu asianmukaisesti laadituksi, voi testamentin tekijä jatkaa elämäänsä levollisin mielin. Kerran laadittu testamenttia on tosin hyvä tarkastella aika ajoin, sillä muutoksen elämässä voivat … Read more