Tasinkoprivilegi lesken henkilökohtaisena oikeutena – miksi enemmän omistavan puolison on syytä harkita osituksen toimittamista jo elinaikanaan?

Lauran muotokuva

Kun naimisissa oleva henkilö kuolee ja puolisoilla on avio-oikeuden alaista omaisuutta, on puolisoiden aviovarallisuussuhde purettava ennen perinnönjakoa. Aviovarallisuussuhde puretaan toimittamalla omaisuuden ositus. Toisen puolison kuoleman perusteella toimitettava ositus toimitetaan joko ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken välillä tai ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken kuolinpesän välillä. Osituksen laskennallisessa vaiheessa kummankin puolison avio-oikeuden alainen netto-omaisuus lasketaan … Read more