Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksesta luopuminen

Oikeusministeriössä on 9.8.2018 valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi osakeyhtiölain muuttamisesta. Luonnoksen todennäköisesti eniten julkisuutta herättänyt muutosehdotus on luopuminen vähimmäisosakepääomavaatimuksesta yksityisissä osakeyhtiöissä. Nykyinen yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa. Käytännössä siis yhtiötä perustettaessa on siihen sijoitettava vähintään tämä määrä rahaa tai niin sanottuna apporttiomaisuutena samasta arvosta muuta omaisuutta. Jos ehdotus toteutuu, osakeyhtiön voisi perustaa ilman mitään … Read more